ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่กศน.ตำบลหนองซน ครับ

กศน.ตำบลหนองซน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กศน.
 ณ ห้องประชุม ศรีโคตรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.2562รับสมัครเรียน

กศน.ตำบลหนองซน อำเภอนาทม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาคเรียนที่ 1/2562
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย.2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เริ่มต้นการเรียนรู้


              ยิ่งพยายามเท่าไหร่ ยิ่งใกล้ความสำเร็จมากเท่านั่น

ศึกษาดูงาน ตามฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง